Pandemi sebebiyle neredeyse iki yıldır Katar’dan dışarı çıkamıyorduk. Ailelerimizle yüz yüze en son 2019’un son aylarında, Katar’a bizi ziyarete geldiklerinde görüşmüştük. Özlem gittikçe arttığından ilk fırsatta kendimizi Türkiye’ye atma planları yapıyorduk.

Nitekim son haftalarda gerek Katar’da gerekse de Türkiye’de vaka sayılarının kontrol altına alınmasını ve havayolu ile seyahatin önünün açılmasının ardından, biz de soluğu sevdiklerimizin yanında Türkiye’de aldık. Ailelerimizle özlem giderme odaklı bu tatilde son iki yılda ülkenin kötüye gidişini de gözlemleme fırsatımız oldu. Hayat pahalılığı, salgının herkesin yaşantısına bir şekilde dokunan acısı ve umutsuzluk atmosferini birinci elden gözlemledik.

Ufuk Yasin Yurtbil (Düşlerden Gerçeğe)

İnşaat mühendisi, metin yazarı, blogger, öykü yazarı. Katar'da yaşam, sinema, edebiyat, oyun dünyası, Fenerbahçe, kurmaca öyküler ve insana dair her şey üzerine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store