Büyük heyecanla beklenen Dune, yavaş yavaş tüm dünyada vizyona girmeye başladı. Ben de filmi erken izleme şansına erişenlerden biriydim.

Shang-Chi’nin IMAX posteri ateş ediyor resmen.

Free Guy posterinden filmin konusunu çıkartabilir misiniz? Bol şans çünkü işiniz hiç kolay değil!

Afganistan’da yaşananlar herkesin yüreğini burkuyor.


Messi, Paris’e taşındı ve Avrupa futbolu yeni bir heyecana yelken açtı. Messi’nin Parisli olarak ilk kahvaltısı da elbette unutulmaz olacaktı.Zaman Kullanımı


Katar’da güneş batmış, şehir ışıklarla aydınlanmış…

Merakla beklenen Mortal Kombat teşrif etti. Bakalım film nasıl olmuş.

Ufuk Yasin Yurtbil (Düşlerden Gerçeğe)

İnşaat mühendisi, metin yazarı, blogger, öykü yazarı. Katar'da yaşam, sinema, edebiyat, oyun dünyası, Fenerbahçe, kurmaca öyküler ve insana dair her şey üzerine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store