Cumhuriyet Bayramı Anısına Duygusal Bir Öykü — Bayrak

Image for post
Image for post
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz.

1

Image for post
Image for post
Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

2

3

4

Written by

İnşaat mühendisi, metin yazarı, blogger, öykü yazarı. Katar'da yaşam, sinema, edebiyat, oyun dünyası, Fenerbahçe, kurmaca öyküler ve insana dair her şey üzerine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store