Merhaba, gecikmiş cevap için kusura bakmayın. Katar son derece açık ve rahat bir ülkedir. Kadınlara karşı en ufak bir kötü davranış, ters hareket olmaz. Aksine kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılır. Katar’da, dünyanın bir çok ülkesinden gelip, yalnız başına yaşayan ve çalışan çok sayıda kadın vardır. Facebook, Twitter gibi mecralarda Katar’da yaşayan kadınların oluşturduğu gruplara mesaj atıp daha detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Written by

İnşaat mühendisi, metin yazarı, blogger, öykü yazarı. Katar'da yaşam, sinema, edebiyat, oyun dünyası, Fenerbahçe, kurmaca öyküler ve insana dair her şey üzerine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store