Az sonra okuyacağınız Nötron Yıldızı isimli öykümü Aylık Öykü Seçkisi‘nin astronot temalı Şubat 2018 sayısı için kaleme almıştım ve ilk olarak orada yayımlanmıştı. Keyifli okumalar!

1

Fırlatma öncesi son kontroller yapılıyordu.

2

“İkincil roket ateşleniyor. 3…2…1… Ateş!” diye seslendi Mithat. Ana itici roketlerin mekikten ayrılıp güvenlik çemberine alınmış bir bölgeye kontrollü bir şekilde geriye dönüşünün ardından, ikincil itici roket devreye girmişti.

3

Kalkışın üzerinden 72 gün 17 saat 42 dakika geçmişti. Nötron Yıldızı’nın seyahati planlandığı gibi devam ediyordu. Baran mekikteki oksijen seviyesini seyir defterine kaydetmekle meşguldü. Mithat ise Mars’a inişleri sırasında atılacak adımların yazılı olduğu prosedürü gözden geçiriyordu. Hiçbir konuyu şansa bırakmak istemiyorlardı. Onları Mars’a ulaştıracak rotayı simüle eden ekrana göre 26 gün 6 saat 18 dakika sonra Mars atmosferine gireceklerdi. Yani son yüz milyon kilometreye girmişlerdi. Bu noktada, kalan süreyi en verimli şekilde geçirip, tüm sorunlardan uzak, temiz bir iniş gerçekleştirmek birincil hedefleriydi.

4

Saatlerce alıcılarına gelen cızırtının ne anlama geldiğini çözmeye çalışan Mithat ve Baran, gizemli veriyi olduğu gibi Kule’ye göndermeyi denemişti. Hali hazırdaki durumlarını daha da karmaşık yapan gerçekle yüzleşmeleri de bu noktada olmuştu. Kule ile temasları bilinmeyen bir nedenle kesilmişti. Tüm iletişim kanallarını deniyor ama Kule ile irtibat kuramıyorlardı. Dünya ile iletişimleri kopmuş olsa da, yüksek frekanslı cızırtıyı Kule’ye göndermeyi denemeyi sürdürme kararı almışlardı.

Image for post
Image for post
Nötron Yıldızı — Aylık Öykü Seçkisi’nin Şubat 2018 sayısının görselini Uygar Özdemir çizmiş. Ufuk açıcı bir çalışma…

5

“Ne kadar kaldı?” diye sordu Baran.

6

Nötron Yıldızı Mars yörüngesine doğru tam yol ilerlemeye devam ediyordu. Mekiğin içinde ise bir ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. Mithat ve Baran mesajı okuduktan sonra bir süre konuşmamışlardı. İkisi de içinde bulundukları durumu bir neden-sonuç ilişkisine bağlamaya, bir anlam kazandırmaya çalışıyordu. Bunu yaşıyor olmalarının bir nedeni olmalıydı.

7

Nötron Yıldızı’nın yolculuğu herhangi bir engele takılmadan devam etmişti. Artık Mars atmosferine girmek üzereydi. Mithat’ın almış olduğu karar Baran’ı çileden çıkartmıştı. Yine de Baran prosedürü hiçe sayacak bir harekette bulunmaktan çekinmişti. Mithat haklıydı. Mars’a inene kadar komuta Mithat’taydı. Baran, Mithat’ın verdiği kararlara ne kadar karşı çıkarsa çıksın onlara uyması gerektiği sonucuna varmıştı. İşin sonunda dünya dışı bir uygarlık ile tanışma fırsatını tepmek olsa da, durum buydu.

8

“Sayın seyirciler, yayınımıza bir son dakika gelişmesi için ara veriyoruz. Birleşmiş Milletler Başkanı Donnie Dae Woo, tüm insanlığı ilgilendiren önemli bir açıklama yapmak üzere Genel Kurul kürsüsüne geldi. Dinliyoruz.”

9

Dae Woo konuşmasını bitirdikten sonra alkışlar arasında kürsüden indi ve açık kapıdan salonu terk etti. Koridorda asistanına döndü. Görüşmek istediği kişinin hazır olup olmadığını sordu. Asistanı, direktör Wendy’nin hatta olduğunu belirtti ve cep telefonunu Birleşmiş Milletler Başkanı’na verdi. Başkan çok sinirliydi.

Written by

İnşaat mühendisi, metin yazarı, blogger, öykü yazarı. Katar'da yaşam, sinema, edebiyat, oyun dünyası, Fenerbahçe, kurmaca öyküler ve insana dair her şey üzerine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store